Digital Dentistry Society

Międzynarodowe stowarzyszenie Digital Dentistry Society jest organizacją na tyle młodą na ile cyfryzacja mocno zakorzeniła się w branży stomatologicznej. W zasadzie trudno dzisiaj znaleźć dziedzinę w stomatologii, która mogłaby się dynamicznie rozwijać bez rozwoju technologii cyfrowej. Zatem cyfryzacja w stomatologii nie jest tylko faktem ale i koniecznością. Celem nadrzędnym naszej działalności w kilkudziesięciu krajach na całym świecie jest standaryzacja procesów terapeutycznych, w których wykorzystywane są technologie cyfrowe. To bardzo ważne zadanie nie może się odbyć jednośrodkowo. To zadanie dla wielu specjalistów różnych dziedzin z różnych stron świata. Od inżynierów, badaczy a skończywszy na klinicystach. Koordynacją tych działań, w których aktywny udział biorą przedstawiciele różnych gałęzi przemysłu, zajmuje się właśnie DDS International.

Poznaj nas

Władze stowarzyszenia w służbie wspólnej organizacji
DDS PL założyciele

M Magdalena Żywicka

Ambasador DDS & Prezes Zarządu

A Agnieszka Laskus

V-ce Prezes Zarządu

P Piotr Fudalej

Członek Zarządu

T Tomasz Śmigiel

Członek Zarządu

B Bartosz Cerkaski

Członek Zarządu

J Jacek Chmielewski

Członek Zarządu

S Sebastian Walerzak

Członek Zarządu

P Piotr Nagadowski

Członek zarządu

C Cezary Langot

Członek Zarządu

L Lukasz Lassmann

Członek Zarządu

J Joanna Trybuła-Chmielewska

Członek Komisji Rewizyjnej

B Bartosz Troczyński

Członek Komisji Rewizyjnej

Digital Dentistry Society (DDS) to międzynarodowe stowarzyszenie naukowe założone w celu promowania wiedzy na temat cyfrowej stomatologii na świecie. Stowarzyszanie powstało w 2015 roku a na jego czele stanął jako pierwszy Prezydent – prof. Giuseppe Luongo. Ta dynamicznie rozwijająca się organizacja, kierowana obecnie przez dr Henriettę Lerner, posiada już swoich wielu członków w 30 krajach świata, w 28 zarejestrowanych Ambasadach, w tym działającej od czerwca 2018r. Ambasadzie w Polsce. Misją stowarzyszenia jest:

Sprawdzanie, walidacja i edukacyjna platforma dla nauki i technologii w stomatologii

Na misję Digital Dentistry Society składają się:

 1. kształcenie lekarzy dentystów, studentów, techników, programistów i inżynierów w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych w stomatologii, poprzez kongresy, kursy i seminaria, publikacje na wysokim poziomie i platformy e-learningowe, a tym samym pomóc im w rozwijaniu ich wiedzy i umiejętności zawodowych.
 2. opracowanie szczegółowych wytycznych, dotyczących korzystania z technologii cyfrowych w stomatologii, w celu ustanowienia i utrzymywania wysokich profesjonalnych standardów, które wzmacniają moc stomatologii cyfrowej na całym świecie.
 3. sprawdzanie, a w dalszej kolejności zatwierdzanie nowych technologii cyfrowych i produktów, oferowanych przez firmy w branży stomatologicznej.
 4. zapewnienie branżowego publicity dla członków i firm partnerskich
 5. pomaganie stowarzyszonym organizacjom w promowaniu ich działalności.
 6. łączenie dentystów, studentów, techników dentystycznych, programistów i inżynierów poprzez zachęcanie do badań, komunikacji i współpracy między nimi, aby stymulować możliwości rozwoju, poszerzania i praktykowania stomatologii cyfrowej na całym świecie.
 7. zwiększenie potencjału naukowego, zdolności i osiągnięć Cyfrowej Stomatologii.
 8. współpraca z firmami-producentami rozwiązań, sprzętu i komponentów, aby promować rolę Digital Dentistry na całym świecie.
 9. rozwijani zrozumienia i potrzeby współpracy między ambasadami i stowarzyszonymi organizacjami różnych krajów.
 10. poszukiwanie interdyscyplinarnej współpracy technologicznej z innymi organizacjami międzynarodowymi w sektorze publicznym i prywatnym.

Zarząd DDS International kierowany jest przez obecną Prezydent dr Henriettę Lerner z Niemiec, w skład którego wchodzą również: Uli Hauschild (GER), Giuseppe Luongo (ITA), Carlo Mangano (ITA), Francesco Mangano (ITA), Eitan Mijiritsky (ISR), Jaffar Mouhui (MAR), Thomas Fortin (FRA), Mario Imburgia (ITA), Miguel Stanley (POR) i Scott Ganz (USA).

Siedziba – Via Leso 208, 6563 Mesocco (SUI), Biuro operacyjne – Ludwig-Wilhelm-Str. 17, 76530 Baden-Baden (GER),  www.digital-dentistry.org.

DDS digital globe vertical

Najważniejsze fakty o Digital Dentistry Society Poland

 1. Digital Dentistry Society Poland zostało utworzone w czerwcu 2018r. w Warszawie.
 2. Misji organizacyjnej Ambasady DDS w Polsce podjęła się dr Magdalena Żywicka M.Sc., która została wybrana i nominowana przez zarząd DDS Int. na pierwszego Ambasadora DDS w Polsce
 3. Stowarzyszenie ukonstytuowało się dnia 29.06.2018 a członkowie założyciele jednogłośnie uchwalili statut nowej organizacji. Dopiero na przełomie listopada i grudnia 2018 właściwy sąd dokonał rejestracji stowarzyszenia.
 4. Do grona założycieli stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland zostali zaproszeni renomowaniu polscy klinicyści, technicy laboratoryjni oraz specjaliści z innych branż.
 5. Członkami założycielami są: Magdalena Żywicka, Agnieszka Laskus, Joanna Trybuła-Chmielewska, Piotr Fudalej, Sebastian Walerzak, Cezary Langot, Tomasz Śmigiel, Bartosz Troczyński, Bartosz Cerkaski, Jacek Chmielewski, Piotr Nagadowski, Jacek Nitecki i Marcin Kołodziejczyk
 6. Opracowany został unikalny katalog korzyści członka DDS Poland, znacznie szerszy od korzyści wynikających z przynależności do DDS Int.
 7. W dniach 16-17 listopada odbyło się DDS Consesus Conference, które miało miejsce w Marrakeszu (Maroko). Polska grupa była jedną z najliczniejszych grup narodowych i świetnie wykorzystaną okazją do skonsolidowania grupy członków, skupionych wokół polskiej Ambasady DDS International.
 8. W dniach 3-6 października 2019 roku w Baden Baden w Niemczech odbędzie się kolejna edycja Digital Dentistry Society Global Conference. DDS Pl zamierza skompletować kilkudziesięcioosobową reprezentację w ramach wspólnie zorganizowanego wyjazdu.