Rodzaje członkostwa i wysokości składek w Digital Dentistry Society Poland

Członek aktywny LEKARZ

150

składka roczna
 • Automatyczne członkostwo w Digital Dentistry Society International
 • Zniżki (nawet do 50%) na imprezy organizowane lub współorganizowane przez DDS Poland
 • Zniżka na udział w specjalistycznym programie „Digital Expert”
 • Prezentacja placówki macierzystej na profilu DDS Poland w serwisie Facebook i Instagram
 • Obniżenie do poziomu kosztów organizacyjnych opłaty za udział w dorocznym meetingu członków stowarzyszenia
 • Ekskluzywny, wyrafinowany i estetycznie oprawiony dyplom „Członka aktywnego” DDS Poland
 • Regularne otrzymywanie Newslettera DDS
 • Specjalne warunki cenowe na produkty, oferowane przez partnerów DDS i DDS Poland
 • Dostęp online do edukacyjnego banku danych
 • Dostęp do platformy DDS E-learning Platform, dedykowanej członkom aktywnym DDS
 • 20% zniżki na wpisowe na wydarzenia światowe, organizowane przez DDS
 • 20% zniżki na publikacje BMC Oral Health
 • Zniżki członkowskiej w Fundacji Clean Implant Foundation
 • Możliwość zostania wykładowcą DDS
 • 10% zniżki na czesne w programie Master of Science in Dental Technology (MDT) i Master of Science in Esthetic Dentistry (MED) na Uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie
 • Umieszczenie na internetowej liście członków DDS

Członek aktywny TECHNIK

100

składka roczna
 • Automatyczne członkostwo w Digital Dentistry Society International
 • Zniżki (nawet do 50%) na imprezy organizowane lub współorganizowane przez DDS Poland
 • Zniżka na udział w specjalistycznym programie „Digital Expert”
 • Prezentacja placówki macierzystej na profilu DDS Poland w serwisie Facebook i Instagram
 • Obniżenie do poziomu kosztów organizacyjnych opłaty za udział w dorocznym meetingu członków stowarzyszenia
 • Ekskluzywny, wyrafinowany i estetycznie oprawiony dyplom „Członka aktywnego” DDS Poland
 • Regularne otrzymywanie Newslettera DDS
 • Specjalne warunki cenowe na produkty, oferowane przez partnerów DDS i DDS Poland
 • Dostęp online do edukacyjnego banku danych
 • Dostęp do platformy DDS E-learning Platform, dedykowanej członkom aktywnym DDS
 • 20% zniżki na wpisowe na wydarzenia światowe, organizowane przez DDS
 • 20% zniżki na publikacje BMC Oral Health
 • Zniżki członkowskiej w Fundacji Clean Implant Foundation
 • Możliwość zostania wykładowcą DDS
 • 10% zniżki na czesne w programie Master of Science in Dental Technology (MDT) i Master of Science in Esthetic Dentistry (MED) na Uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie
 • Umieszczenie na internetowej liście członków DDS

Członek aktywny STUDENT

75

składka roczna
 • Automatyczne członkostwo w Digital Dentistry Society International
 • Zniżki (nawet do 80%) na imprezy organizowane lub współorganizowane przez DDS Poland
 • Ekskluzywny, wyrafinowany i estetycznie oprawiony dyplom „Członka aktywnego” DDS Poland
 • Regularne otrzymywanie Newslettera DDS
 • Specjalne warunki cenowe na produkty, oferowane przez partnerów DDS i DDS Poland
 • Dostęp online do edukacyjnego banku danych
 • Dostęp do platformy DDS E-learning Platform, dedykowanej członkom aktywnym DDS
 • 20% zniżki na wpisowe na wydarzenia światowe, organizowane przez DDS
 • 20% zniżki na publikacje BMC Oral Health
 • Zniżki członkowskiej w Fundacji Clean Implant Foundation
 • Możliwość zostania wykładowcą DDS
 • 10% zniżki na czesne w programie Master of Science in Dental Technology (MDT) i Master of Science in Esthetic Dentistry (MED) na Uniwersytecie J.W. Goethe we Frankfurcie
 • Umieszczenie na internetowej liście członków DDS

Aspirant DDS POLAND

0,00

składka roczna
 • Bezskładkowe, nieaktywne członkostwo w Digital Dentistry Society
 • do 10% zniżki na imprezy organizowane lub współorganizowane przez DDS PL
 • Regularne otrzymywanie Newslettera DDS
 • Specjalne warunki cenowe na produkty, oferowane przez partnerów DDS i DDS Poland
 • Dostęp online do edukacyjnego banku danych