Digital Dentistry Society Poland

DIGITAL PROFITS 2020 – sesja plakatowa

Zaprezentuj swój plakat i wygraj atrakcyjne nagrody!

Nie jesteś członkiem DDS Poland? Wygraj w ten sposób roczną składkę!
W konkursie mogą brać udział zarówno członkowie DDS jak i osoby, które członkami nie są!

Biorąc udział w konkursie masz szansę wygrać nagrody ufundowane przez sponsorów o wartości 2.500 zł każda!
5 laureatów konkursu nie będący członkami stowarzyszenia mas szansę na wygranie rocznej składki członkowskiej!

Zgłoszenia prac w nieprzekraczalnym terminie 05.03.2020 na info@cyfrowastomatologia.pl
Warunkiem zgłoszenia na konkurs jest rejestracja na konferencję DIGITAL PROFITS 2020 / uczestnik Poster Gallery – https://digital-profits-2020.konfeo.com/pl/groups

Wasze postery muszą dotyczyć wykorzystania cyfrowych technologii w pracach lekarza, technika lub zespołów lekarz-technik i powinny zawierać:

  • imię i nazwisko autora/autorów
  • pierwszym autorem musi być osoba prezentująca pracę
  • tytuł pracy
  • nazwę instytucji naukowej lub placówki, z którą związany jest autor/autorzy
  • tekst streszczenia w pliku MS Word (czcionka Calibri 12, nieprzekraczające jednej strony A4 podzielony na części: cel pracy; materiał i metody lub opis przypadku lub zagadnienia; wyniki i wnioski)
  • Plakat, który będzie prezentowany należy przygotować w formacie Power Point oraz formacie pdf wg. schematu, który zostanie udostępniony autorom po zgłoszeniu i akceptacji pracy do sesji
  • Praca musi zawierać element związany ze stomatologią cyfrową!!!

Przesłanie streszczenia pracy oznacza, że wszyscy wymienieni w nim autorzy wyrażają zgodę na prezentację ustną pracy, prezentację w formie plakatu podczas DDSP Profits oraz publikację w całości lub części na łamach jednego z magazynów Dental Tribune.

Spośród zgłoszonych prac najlepsze zostaną nagrodzone.

Dodatkowo 5 najlepszych pierwszych autorów nie będących członkami DDS stanie się członkami DDS Poland ze składką opłaconą na kolejny rok!

Sponsorami Sesji plakatowej są firmy: Medif & Optident

Wyślij zgłoszenie