Deklaracja członkowska w Digital Dentistry Society Poland
Ja niżej podpisany:*

zwracam się z prośbą o przyjęcie mnie w poczet członków stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland

Swoją aplikację składam na: *
członka aktywnegoczłonka aktywnego studentaczłonka wspierającego

Deklaruję przystąpienie do min. jednego / max 2 zespołów tematycznych, działających w stowarzyszeniu i aktywnie uczestniczyć w podejmowanych przez nich działaniach:
współpraca z partnerami, sponsorami i organizacjami oraz rekrutacja i składkiwspółpraca z uniwersytetami i program stypendialnywspółpraca zagranicznabadania, rozwój i certyfikacja instrumentarium dla stomatologii cyfrowejcertyfikacja placówek stomatologicznychmarketing, fotografia i organizacja eventówedukacja

Informuję, że zapoznałe(a)m się ze statutem stowarzyszenia i zobowiązuję się do jego przestrzegania, podobnie jak i innych regulaminów, związanych z prowadzoną przez stowarzyszenie działalnością. Zobowiązuję się również do zapłaty na rzecz DDS wymaganych składek.