Digital Dentistry Society Poland

Informacja

 • Digital Dentistry Society Poland

  Digital Dentistry Society Poland jest częścią międzynarodowej organizacji Digital Dentistry Society, obecnej w dziesiątkach krajów na terenie całego świata.
  1. Digital Dentistry Society Poland zostało utworzone w czerwcu 2018r. w Warszawie.
  2. Misję stworzenia Ambasady i powołania krajowego stowarzyszenia DDS w Polsce powierzono dr Magdalenie Żywickiej M.Sc., która została wybrana i nominowana przez zarząd DDS Int. na pierwszego Ambasadora DDS w Polsce
  3. Stowarzyszenie ukonstytuowało się dnia 29.06.2018 a członkowie założyciele jednogłośnie uchwalili statut nowej organizacji.
  4. Do grona założycieli stowarzyszenia Digital Dentistry Society Poland zostali zaproszeni renomowaniu polscy klinicyści, technicy laboratoryjni oraz specjaliści z innych branż.
  5. Członkami założycielami są: Magdalena Żywicka, Agnieszka Laskus, Joanna Trybuła-Chmielewska, Piotr Fudalej, Sebastian Walerzak, Cezary Langot, Tomasz Śmigiel, Bartosz Troczyński, Bartosz Cerkaski, Jacek Chmielewski, Piotr Nagadowski, Jacek Nitecki i Marcin Kołodziejczyk
  6. Opracowany został unikalny katalog korzyści członka DDS Poland, znacznie szerszy od korzyści wynikających z przynależności do DDS Int. Publikacja tego katalogu korzyści przewidziana jest zaraz po formalnym zatwierdzeniu statutu przez wszystkie właściwe sądy i urzędy.